latest

फळबागांची हॉर्टीनेटद्वारे नोंदणी करण्याचे आवाहन

सोलापूर प्रतिनीधी दि 03 - किटकनाशक उर्वरित अंश व किड रोगांची हमी देण्याकरिता हॉर्टीनेटद्वारे निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्यात येते, सन 2020-21 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातुन 1486 हेक्टर क्षेत्रावर 2049 फळबाग व भाजीपाला प्लॉटची नोंदणी झालेली आहे. सन 2021-22 करिता निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकांच्या निर्यातीकरिता युरोपियन युनियन व इतर देशांना देखील नोंदणी बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

जिल्ह्यातील निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला उत्पादन करणाऱ्या निर्यातदार शेतकऱ्यांना विनंती करण्यात येते की सन 2021-22 करिता नोंदणी / नुतनीकरण करीता कृषि विभागाच्या कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे संपर्क साधून त्वरित विहित नमुन्यातील अर्ज,7/12 उतारा,8 अ उतारा, बागेचा नकाशा, व आवश्यक नोंदणी फी (फक्त द्राक्ष पिकासाठी) अर्ज करावेत व आपल्या प्लॉटची नोंदणी करावी असे, आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी सोलापूर बाळासाहेब शिंदे, यांनी केले आहे.

नोंदणी करण्याची मुदत खालील प्रमाणे

ग्रेपनेट, पिक- द्राक्ष,-ऑक्टोबर 2021 ते नोव्हेंबर 2021 -50/-रूपये प्रति 1.20 हेक्टर क्षेत्राकरीता /  द्राक्ष लेट फी- नोंव्हेंबर 2021 ते डिसेंबर 2021-100/- रु प्रति 1.20 हेक्टर क्षेत्राकरीता. मँगोनेट- आंबा- डिसेंबर 2021 ते जानेवारी 2022- फी आवश्यकता नाही. अनारनेट-डाळिंब-ऑक्टोबर 2021 ते जानेवारी 2022- फी आवश्यकता नाही. व्हेजनेट-भाजीपाला-वर्षभर सुरु परंतु काढणीच्या अगोदर  15 दिवस आवशयक – फी आवश्यकता नाही. सिट्रसनेट-लिंबुवर्गीय-वर्षभर सुरु परंतु काढणीच्या अगोदर 15 दिवस आवश्यक- फी आवश्यकता नाही.

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.