latest

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उप अधिक्षकांनी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिली भ्रष्टाचार निर्मूलनाची शपथ

सातारा द. 26 (जिमाका) : सरदार वल्लभ भाई पटेल याच दि। 31 ऑबर्बर या जुबेर चाक्षक दक्ष जनजागृति वीकमल आले आहे। यावाच्या अनुषुंगाने लाचलुचपतकक के विभाग के पंखे अधिक्ष अशोक शिरकेय्यनी अधिकारी, दैच्यं पैगलुचपतक स्वंय। यावेसी उपराज्यपाल शुभेच्छा संदेशाचे वाचन कर्यात आले।

वीक निमित्त सातरा जिल्ह्यफ्लाइट कार्यक्रम घेन्यात येनर आत। या मध्यम ग्रामसभा, ऑनलाईन इसात्र, प्रतिद्वंदी जनजागृति, रंगोजीची, खाजगी-प्रधीर वाहतुक कर्याचाचाची और तीन चाकी वाहनां ॅली। कार्यक्रम का रूप येनर आहे 27 आकाशीय रूप से तैयार किया गया था। इस्तवार डी. 28 अबड़ी बेरी रोज़ी ता. कराड येत ग्रामभाषा केली आहे। तसे कर्मवीर भाऊ पाटिल अभयनिष्ट तरुणां जनजागृति होण्याच्या डाइनेटनेट आस्वर चे केओ आस्त्र। शुक्रवार द. 29 ऑब्री लस करम आले कुटुंबियांकरीता निरमुलनं फ्लार्काई श्रधें। सप्तह द. 30 ऑ बगरी रोज़ी खानजगी वह वाहतुक करणाचाचकी और तीन चाकी वाहनांची रॅली सातारा शहर काढन्यातना येर।

हॅा डि. 31 ऑबड़ रोज़ी सात मध्यम शहर एकता दोड शाहू स्टूडियो में पोवईंका अशी आयजित केली आहे। तर जन-जागृति वीका समामेरोप 1 नोव्यूबड़ रोज़ी होनर आहे।

शासकीय लोकसेवने लाचेची मगनी केल्निवासी त्याबाबत टोल फ्री क्र। 1064, नती करप्शन ब्यूरो, सातारा दू। क्र. 02162-238139, नज़र अप क्र. 7875333333 तसेच ईमले dyspacbsatara@gmail.com   और dyspacbsatara@mahapolice.gov.in   संपर्क करु शक्तील। ब्रीला आा घालण्यासाठी निवासी आपल्यापरीने देन देवू शकतो। वेबसाईट - www.acbmaharashtra.gov.in फेसबुक www.facebook.com/MaharashtraACB   मोबाईल ॲप www.acbmaharashtra.net व ट्विटर हँडल ACB_Maharashtra यावर माहिती द्यावी।

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.