latest

सैनिकी मुलां/मुलींच्या वसतीगृह प्रवेशाबाबत आवाहन

सोलापूर दि. 18, ( जिमाका) :- सोलापूर  तसेच इतर जिल्ह्यातील माजी सैनिकांची शिक्षणासाठी सोलापूर शहरात येणाऱ्या मुलां/मुलींची माफक दरात राहण्याची व जेवणाची सोय व्हावी. या उदात्त हेतूने सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वतीने व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचे अंतर्गत सोलापूर शहरात सुंदरम नगर, शासकिय आय टी आयच्या पाठीमागे, विजापुर रोड सोलापूर येथे सैनिकी मुलांचे/मुलींचे एक वसतीगृह चालविण्यात येत आहे. वसतीगृहाची विद्यार्थी क्षमता पन्नास  इतकी असून माजी सैनिकांच्या मुलां/मुलींना माफक शुल्क अकारुन प्रवेश दिला जातो. तसेच युध्द विधवा व माजी सैनिक विधवांच्या पाल्यांना विनाशुल्क प्रवेश दिला जातो.

या वसतीगृहामध्ये मुलां/मुलींची रहाण्याची व जेवणाची व्यवस्था केली जाते. वसतीगृहामध्ये प्रवेश घेणेसाठी सैनिकी मुलां/मुलींचे वसतीगृह व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयल सोलापूर येथे प्रवेश पुस्तीका व अर्ज उपलब्ध आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 साठी वसतीगृहात प्रवेश घेणेसाठी कोव्हीड-19 ची दुसरी लस घेतलेल्या पाल्यांचे त्यांच्या पालकांच्या सहमती पत्रासह अर्ज 15 डिसेंबर 2021 पर्यंत स्विकारले जातील. तरी माजी सैनिकांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन  जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.