latest

नातेपुते नगरपंचायतीच्या हलगर्जीपणामुळे नातेपुते करांना जिवंत मासे युक्त दूषित पाणी पुरवठा

नातेपुते (प्रतिनिधी) प्रमोद शिंदे.

नातेपुते ता.माळशिरस चे नुकतेच ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायत मध्ये रूपांतर झाले असून कारभार ग्रामपंचायत कडून नगरपंचायत कडे गेल्यापासून नातेपुते कराना अनेक गोष्टींना तोंड द्यावे लागत आहे.दिनांक 14 नोव्हेंबर रोजी पालखी मैदान येथील रंजीत कसबे यांच्या नळाला नगरपंचायतच्या हलगर्जीपणामुळे अक्षरशा जिवंत व मृत माशांचे दुर्गंधीयुक्त दूषित पाणी नळाद्वारे आल्याचे निदर्शनास आले.यामुळे नातेपुते येथील नागरिक नगरपंचायतच्या कारभारावर नाराज आहेत त्याचबरोबर अनियमित पाणी पुरवठा ही केला जात

असल्यामुळे येथील लोक वैतागले आहेत.नगरपंचायत च्या नळाला एक दिवस आड पाणी येत असून तेसुद्धा दूषित पाणी येत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.पाणी वेळेवर सुटत नसल्याने लोकांना कामावर जाता येत नाही.पाणी सुटण्याची वेळ काही ठिकाणी सकाळी दहा वाजल्यानंतर आहे व लोकांना कामावर जाण्याची वेळ ही नऊ वाजता असते त्यामुळे लोकांना पुरेसे पाणी भरता येत नाही पाण्यासाठी हातावर पोट भरणाऱ्या लोकांना रोजगार बुडवून एक दिवसा आड पाणी भरावे लागते.या सर्व कारणांमुळे नगरपंचायत च्या कारभारावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे याकडे नगर पंचायत चे मुख्य अधिकारी खांडेकर यांचे दुर्लक्ष असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे नातेपुते येथील नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.