latest

बोरीबेल येथील कोल्हापुर पध्दतीचे बंधार्याचे बरगे ढापे चोरीतील चार आरोपी जेरबंद 3 गुन्हे उघडकीस तर 12 लाख 60 हजार रूपयेचा मुद्देमाल जप्त दौंड पोलीसांची उत्कृष्ट कामगीरी

दौंड ता.रावणगाव -परशुराम निखळे

बोरीबेल येथील कोल्हापुर पध्दतीचे बंधार्याचे बरगे ( ढापे ) काही दिवसा पुर्वी चोरीला गेले होते  चोरीतील चार आरोपी जेरबंद करीत ३ गुन्हे उघडकीस तर १२ लाख ६० हजार रूपयेचा मुद्देमाल जप्त दौंड पोलीसांची उत्कृष्ठ कामगीरी हकिगत- खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे मौजे बोरीबेल येथील ऑफिसचे पाठीमागे कोल्हापुर पद्धतीचे बंधा - याचे पाणी आडवायचे बरगे ( ढापे ) चोरीला गेले बाबत पाठबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी दिले फिर्यादी वरून दौंड पोलीस ठाणे येथे अज्ञात इसमांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने सदर गुन्हयाचा तपास दौंड पोलीस करीत होते .सदर गुन्हयाचे तपासा दरम्यान पोलीसांना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहीती मिळाले वरून त्यांनी १ ) गणेश राजु मोरे २ ) अभिषेक प्रमोद निकम या दोन संशयीतांना ताब्यात घेवून त्यांचेकडे गुन्हयाचे अनुशंगाने तपास केला असता त्यांनी सदरचा गुन्हा त्यांचे साथीदार नामे १ ) विकास भिडे २ ) चंद्रकांत पोटे ३ ) रूतिक जाधव ४ ) स्वप्निल पोटे ५ ) बाळु पोटे यांचे सोबत मिळून केला असुन सदर गुन्हयात चोरी केलेला मुद्देमाल भिगवन येथील बाळू पिंगळे याला विकला आहे तसेच इतर ठिकाणी ही सिमेंट , इलेक्ट्रीक मोटरी चोरी केल्या आहेत अशी कबुली दिल्याने सदर आरोपींना गुन्हयाचे पुढील तपास कामी अटक केले असुन त्यांचे कडून अद्याप पर्यंत कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे ( ढापे ) , सिमेंट , ईलेक्ट्रीक मोटरी , चोरी साठी वापरलेले वाहण असा मिळून एकुण १२ लाख ६० हजार रूपयेचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असुन चोरीची मालमत्ता खरेदी करणारा बाळु पिंगळे याला देखील अटक करण्यात आली आहे . आत्तापर्यंत चार आरोपी अटक करण्यात आले असुन उर्वरीत फरारी आरोपींचा शोध दौंड पोलीस घेत आहेत . सदरची कामगिरी पोलीस अधिक्षक डॉ अभिनव देशमुख ,अप्पर पोलीस अधिक्षक मिलींद मोहीते ,एसडीपीओ राहूल धस यांचे मार्गदर्शना खाली पोलीस निरीक्षक विनोद घुगे,पोलीस उप निरीक्षक शहाजी गोसावी , स.फौ. संतोष शिंदे , पो.हवा .महेंद्र लोहार ,पो .हवा सुभाष राउत ,पो .ना .निखील जाधव , पो.ना. नारायण वलेकर ,पो.कॉ. किशोर वाघ यांनी केली असुन पुढील तपास पो.हवा . महेंद्र लोहार करीत आहेत .

You've successfully subscribed to loksahyadri.com
Great! Next, complete checkout for full access to loksahyadri.com
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.